1شروع 2پایان
فایل باید کوچکتر از 5 MB باشد.
پسوند های مجاز فایل: gif png txt rtf pdf doc docx ppt rar zip.