اولین همایش ملی ناجا و تمدن نوین اسلامی دی ماه 96 برگزار می گردد.
اضافه کردن فایل : 
عکس ها :