با توکل بر خداوند متعال و استعانت از حضرت ولی عصر (عج)  کارگاه آموزشی مدیریت تحقيق و نظارت پرسشگری به مدت هشت روز از تاریخ 96/4/19 الی 96/4/27 در جوار بارگاه ملکوتی حضرت معصومه (س) با اهداف زیر برگزار گردید: 
  •  1- آشنایی و رعایت اصول و فرایند انتخاب جامعه آماری، نمونه گیری، نقشه خوانی، بلوک بندی و اجرای دستورالعمل های جمع آوری اطلاعات میدانی 
 
  • 2- آشنایی و رعایت فنون، ویژگی ها و شرایط پرسشگران و پرسشگری در بسیج
 
  •  3- آشنایی با فنون و مراحل کنترل فرایند اجرای تحقیق، نظارت بر جمع آوری اطلاعات میدانی و عملکرد پرسشگران
 
  •  4- حفظ انسجام و تقویت شبکه پژوهشگران و پرسشگران بسیجی مرتبط با چرخه تحقیقات بسیج.
 
عکس ها :