نشست تخصصی جذابیت بسیج برگزار می گردد

Submitted by manager on دوشنبه, 06/03/1399 - 12:55
به گزارش مرکز اطلاع رسانی پژوهشکده بسیج، دوّمین جلسه از سلسله نشست های تخصصی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، با موضوع بررسی جذابیت بسیج با حضور صاحب نظران و متخصصان موضوعی در تاریخ 15 شهریور ماه 1399 ساعت 10:30 در محل پژوهشکده برگزار می گردد.