برگزاری نخستین نشست تخصصی جذابیت بسیج

Submitted by manager on شنبه, 06/15/1399 - 16:18

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی-پژوهشی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج نخستین نشست از سلسله جلسات تخصصی بررسی ابعاد مختلف "جذابیت بسیج: علل کاهش و راهکارهای افزایش" با حضور کارشناسان و متخصصان موضوعی برگزار شد.

در ابتدای نشست، مسئول محترم پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج ضمن خیر مقدم به مدعوین و حضار در جلسه، نسبت به اهمیت و ضرورت برگزاری نشست سخنانی ایراد نمودند.