افق پیش‏روی تحقیق و پژوهش

Submitted by manager on سه شنبه, 09/25/1399 - 11:54

در ایران اسلامی بعد از انقلاب، روزی به نام پژوهش نام گذاری شده که حتماً همه هدف، یادآوری اهمیّت و ضرورت آن و تکریم و تجلیل از پژوهش و پژوهشگران نبوده و افق بالاتری که همانا برقراری پیوند مؤثر و مستمر بین کار و فعالیت روزانه (اجرا) با تحقیق، مطالعه، دقت و سنجش در عمل نیز مراد بوده است.