دستاوردهای بی بدیل انقلاب اسلامی + مستندات + اطلاع نگاشت

Submitted by manager on پنجشنبه, 11/30/1399 - 12:58

به گزارش مرکز اطلاع رسانی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، انقلاب اسلامی مردم ایران تحت زعامت امامان الهی آن دستاوردهای بی بدیلی را در عرصه های گوناگون به همراه داشته است.

در ادامه تنها بخشی از آن بسیار در قالب استنادات و اطلاع نگاشت ارائه می گردد؛