نتایج یک نظر سنجی ملّی: مهمترین انتظارات مردم از رییس جمهور آینده

Submitted by manager on چهارشنبه, 02/22/1400 - 14:03

به گزارش مرکز اطلاع رسانی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، نظرسنجی مذکور که با پرسش از 18 هزار نفر از ساکنان 31 استان کشور  برگزار گردید، نشان می دهد مهم ترین انتظار مردم از رییس جمهور در بُعد سیاسی توجه بیشتر به توان داخلی و استفاده از افراد توانمند است.