سلسله نشست های تخصصی بررسی ابعاد و تأثیرات مسائل جمعیتی بر عملکرد بسیج

Submitted by manager on پنجشنبه, 04/19/1399 - 11:56

به گزارش مرکز اطلاع رسانی پژوهشکده بسیج، اولین جلسه از سلسله نشست های تخصصی بررسی ابعاد و تأثیرات مسائل جمعیتی بر عملکرد بسیج با حضور صاحب نظران و متخصصان موضوعی در تاریخ 24 تیر ماه 1399 برگزار می گردد.

در این نشست که از ساعت 10 صبح در محل پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج برگزار خواهد شد، صاحب نظران حول محورهای زیر به بحث و گفتگو خواهند نشست؛

1) بررسی تأثیرات نرخ رشد جمعیت بر ابعاد امنیتی، اقتصادی و حاکمیتی

2) بررسی تأثیرات نرخ رشد جمعیت بر عملکرد بسیج در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی