منشور دفاعی بسیج

Submitted by manager on دوشنبه, 04/23/1399 - 14:13

به گزارش مرکز اطلاع رسانی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج کتاب منشور بسیج  با سرفصل های زیر منتشر شد :

1-دفاع سخت

2-دفاع نرم

3-دفاع هوشمند

4-گستره و دامنه موضوعی

5-ابعاد دامنه های و شاخص ها

6-جذب

7-ساماندهی

8-آموزش

9-بکارگیری

10-فرهنگ بسیج

11-بصیرت افزایی

12-دشمن شناسی

13-دینداری

14-عمق بخشی

15-روحیه ایثار

16-مستندات قرآنی

17-نیازها و الزامات

18-بالا بردن توانمندی

19-ساختار و نقشه راه

20-فراگیری

21-اندیشه بسیج