برگزاری نخستین نشست تخصصی بحران جمعیت و عملکرد بسیج

Submitted by manager on سه شنبه, 04/24/1399 - 15:15

به گزارش مرکز اطلاع رسانی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج نخستین نشست از سلسله جلسات تخصصی بررسی ابعاد مختلف بحران جمعیت و تأثیر آن بر عملکرد بسیج با حضور کارشناسان و متخصصان موضوعی برگزار شد.

در ابتدای نشست، مسئول محترم پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج ضمن خیر مقدم به مدعوین و حضار در جلسه، نسبت به اهمیت و ضرورت برگزاری نشست سخنانی ایراد نمودند.

سپس جناب آقای دکتر خدابخش احمدی استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه بقیت الله در خصوص ابعاد مختلف بحران جمعیت در کشور، علل پیدایش و راهکارهای غلبه بر آن مطالبی را عنوان نمودند.