کتاب اصلاح الگوی مصرف
مولف: دکتر مرتضی عزتی
 
ناشر: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
 
نوبت چاپ: اول