• درآمدی بر راهبردهای اقتصاد مقاومتی
با تأکید بر راهکارهای ده گانه شعار سال 1395
 
 • به کوشش : هادی عبدالملکی و دکتر ستار صادقی ده چشمه
 
 • با گفتارهایی از:
  دکتر ابراهیم نجفی، دکتر حجت الله عبدالملکی، مهندس اصغر شهبازی، میثم زهره بختیاری،
  دکتر علی رنجبرکی، دکتر صمد عزیز نژاد، دکتر حمیدرضا مقصودی، دکتر خسرو قبادی، قاسم
  فولادی، هادی عبدالملکی، دکتر ستار صادقی ده چشمه، فرزاد مخلصالائمه، مهدی وهاب پور،
  شهاب قهرمانی و حمید ابیا
 
 • پژوهشکده آمادگی دارد این کتاب را با تخفیف به علاقه مندان عرضه نماید.
 
 
پیوست(ها):