فصلنامه شماره 91 به گزارش مرکز اطلاع رسانی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، شماره نود و یک فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج در 231 صفحه با عناوین زیر به زینت طبع آراسته شد؛   1. ارزیابی عوامل نفوذ…
سه‌شنبه, دسامبر 14, 2021 - 16:02
فصلنامه شماره 90 به گزارش مرکز اطلاع رسانی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، شماره نودم فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج در 214 صفحه با عناوین زیر به زینت طبع آراسته شد؛ 1. بررسی تأثیر سبک‌های رهبری…
یک‌شنبه, نوامبر 21, 2021 - 13:11
فصلنامه شماره 89 به گزارش مرکز اطلاع رسانی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، شماره هشتاد و نهم فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج در 155 صفحه با عناوین زیر به زینت طبع آراسته شد؛ بایسته‌های عدالتخواهی از…
یک‌شنبه, اکتبر 31, 2021 - 11:28
به گزارش مرکز اطلاع رسانی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، شماره هشتاد و هشتم فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج در 231 صفحه با عناوین زیر به زینت طبع آراسته شد؛ تحلیلی بر جایگاه توسعۀ منطقه‌ای در سیاست‌…
یک‌شنبه, اکتبر 31, 2021 - 10:36
فصلنامه شماره 87 به گزارش مرکز اطلاع رسانی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، شماره هشتاد و هفتم فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج در 208 صفحه با عناوین زیر به زینت طبع آراسته شد؛ 1. ابعاد سواد انقلاب…
دوشنبه, ژوئن 14, 2021 - 11:03
فصلنامه شماره 86 به گزارش مرکز اطلاع رسانی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، شماره هشتاد و شش فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج در 218 صفحه با عناوین زیر به زینت طبع آراسته شد؛ بازشناسی مؤلفه‌های مکتب…
سه‌شنبه, ژانویه 12, 2021 - 16:01
فصل نامه مطالعات راهبردی بسیج
شماره : 65   زمستان 93  
یک‌شنبه, می 8, 2016 - 15:34
فصل نامه مطالعات راهبردی بسیج
شماره : 64 پاییز 93        
یک‌شنبه, می 8, 2016 - 15:25
فصل نامه مطالعات راهبردی بسیج
شماره : 63    تابستان93
دوشنبه, اوت 24, 2015 - 14:42
فصل نامه مطالعات راهبردی بسیج
شماره : 62    بهار 93
شنبه, ژوئیه 4, 2015 - 08:33