آیات نور

آیه قرآن تصادفی

نظرسنجی

آیا از عملکرد بسیج در اجرای اردوهای جهادی راضی هستید؟
بلی
62%
خیر
38%
تمام آرا: 183

آرشیو نگاه