ساختار فعلی پایگاه‌‌های مقاومت بسیج که از یک الگوی مکانیکی بهره می‌گیرد، هرچند مزیت‌هایی را به همراه داشته است، اما دارای اشکالات متعدد و قابل‌ توجهی است که فعالیت‌‌های این مجموعه را به‌ طور قابل ‌…
شنبه, آذر 8, 1399 - 13:05
تبیین دیدگاه متفکران بزرگ جهان اسلام در موضوع جهانی شدن جهت غنی سازی این بحث و تولید علم بومی و اتخاذ راهبردها و راهکارهای تعامل صحیح متناسب با شرایط ایران و جهان اسلام، ضروری به نظر می­رسد. هدف…
سه شنبه, خرداد 5, 1394 - 11:32