چ, 03/19/1400 - 10:15
برگزاری نشست توجیهی مسئولان و مدیران علمی و پژوهشی استان ها
 
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی پژوهشی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج نشست توجیهی مسئولان علمی پژوهشی و مدیران پژوهش سپاه های استانی برگزار شد.
 
در این نشست که با حضور مسئول محترم پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج در روز سه شنبه مصادف با اول مهرماه 1399 برگزار گردید، دستورالعمل ها و شیوه نامه های مربوط به طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی بسیج مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

نشست
 
اهمیت و جایگاه مطالعه و پژوهش اثربخش در شرایط کنونی و توجّه ویژه به رعایت مسئولانه دستورالعمل های بهداشتی در عین حفظ کیفیت پژوهش ها و پیمایش های مختلف از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

 

نشست

 


منبع:  پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج

تصویر