ش, 03/22/1400 - 11:30
مدیریت فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج از سال 1372 شروع به فعالیت نمود و در سال 1384 با عنوان نشریه سازمان تحقیقات و مطالعات بسیج موفق به کسب مجوز نشر از معاونت مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردید.

انتشار تازه ترین نظریات و یافته های علمی در خصوص مأموریت ها و کارکردهای متنوع بسیج که توسط اساتید و محققان حوزه های مختلف به رشته تحریر درآمده، هدف اصلی این فصلنامه می باشد.

از سال 1392 فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج توسط مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی‌ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز رتبه علمی پژوهشی گردید.

این فصلنامه که مأموریت اصلی خود تولید محتوا در حوزه علوم انسانی اسلامی می داند، بر اساس آخرین ارزیابی صورت گرفته توسط کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، به درجه الف از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نائل آمده است.

تصویر
فصلنامه