ی, 09/28/1400 - 15:25
منظومه فکری رفتاری بسیجی مطلوب

این کتاب که به همت پژوهشگاه علوم انسانی اسلامی امام صادق علیه السلام در دو جلد به چاپ رسیده است قصد دارد تا با تبیین منظومه فکری-رفتاری بسیجی مطلوب الگویی از بسیجی مطلوب ارائه دهد.


با این چشم انداز در آغاز، نگاهی گذرا به پیشینه بسیج، اهمیت و گسترده آن خواهیم کرد، در ادامه، از مفاهیم واژگان بسیج، بسیجی مطلوب، الگو و شاخص سخن گفته شده و در پایان، پس از اهمیت و ضرورت ارائه الگوی بسیجی مطلوب، ویژگی های این الگو را بیان نموده است.

 

معرفی کتاب جلد اول
فصل اول: شاخص های فردی بسیجی مطلوب
فصل دوم: شاخص های سازمانی بسیجی مطلوب
فصل سوم: شاخص های اجتماعی بسیجی مطلوب

 

معرفی کتاب جلد دوم
فصل اول: شاخص های خانوادگی
فصل دوم: شاخص های فرهنگی بسیجی مطلوب
فصل سوم: شاخص های اقتصادی بسیجی مطلوب
فصل چهارم: شاخص های دفاعی – رزمی بسیجی مطلوب

علاقمندان می توانند با مراجعه به نشانی زیر نسبت به تهیه این منبع اقدام نمایند؛

https://zamzamhedayat.ir/product/11601