کارگاه آموزشی نیازسنجی پژوهشی برگزار شد

Submitted by manager on د, 09/22/1400 - 14:12

به گزارش مرکز اطلاع رسانی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، مصادف با سومین روز هفته پژوهش سال 1400، کارگاه آموزشی نیازسنجی پژوهشی به همت پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج برگزار شد.

 

کارگاه