فصلنامه شماره 91 به گزارش مرکز اطلاع رسانی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، شماره نود و یک فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج در 231 صفحه با عناوین زیر به زینت طبع آراسته شد؛   1. ارزیابی عوامل نفوذ…
سه شنبه, آذر 23, 1400 - 16:02
فصلنامه شماره 90 به گزارش مرکز اطلاع رسانی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، شماره نودم فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج در 214 صفحه با عناوین زیر به زینت طبع آراسته شد؛ 1. بررسی تأثیر سبک‌های رهبری…
یکشنبه, آبان 30, 1400 - 13:11
فصلنامه شماره 89 به گزارش مرکز اطلاع رسانی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، شماره هشتاد و نهم فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج در 155 صفحه با عناوین زیر به زینت طبع آراسته شد؛ بایسته‌های عدالتخواهی از…
یکشنبه, آبان 9, 1400 - 11:28
به گزارش مرکز اطلاع رسانی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، شماره هشتاد و هشتم فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج در 231 صفحه با عناوین زیر به زینت طبع آراسته شد؛ تحلیلی بر جایگاه توسعۀ منطقه‌ای در سیاست‌…
یکشنبه, آبان 9, 1400 - 10:36
فصلنامه شماره 87 به گزارش مرکز اطلاع رسانی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، شماره هشتاد و هفتم فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج در 208 صفحه با عناوین زیر به زینت طبع آراسته شد؛ 1. ابعاد سواد انقلاب…
دوشنبه, خرداد 24, 1400 - 11:03
فصلنامه شماره 86 به گزارش مرکز اطلاع رسانی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، شماره هشتاد و شش فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج در 218 صفحه با عناوین زیر به زینت طبع آراسته شد؛ بازشناسی مؤلفه‌های مکتب…
سه شنبه, دی 23, 1399 - 16:01
فصل نامه مطالعات راهبردی بسیج
شماره : 65   زمستان 93  
یکشنبه, اردیبهشت 19, 1395 - 15:34
فصل نامه مطالعات راهبردی بسیج
شماره : 64 پاییز 93        
یکشنبه, اردیبهشت 19, 1395 - 15:25
فصل نامه مطالعات راهبردی بسیج
شماره : 63    تابستان93
دوشنبه, شهریور 2, 1394 - 14:42
فصل نامه مطالعات راهبردی بسیج
شماره : 62    بهار 93
شنبه, تیر 13, 1394 - 08:33