فصلنامه
فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج از سال 1372 شروع به فعالیت نمود و در سال 1384 با عنوان نشریه سازمان تحقیقات و مطالعات بسیج موفق به کسب مجوز نشر از معاونت مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی…
شنبه, خرداد 22, 1400 - 11:30
لوگو
مأموریت این مرکز پشتیبانی اطلاعات علمی و تخصصی از رده های تحقیقاتی بسیج و پژوهشگران بسیجی در زمینه های مطالعاتی مرتبط با وظایف سازمان بسیج و تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با سایر مراکز تحقیقاتی،…
شنبه, خرداد 22, 1400 - 10:46