س, 03/05/1394 - 11:32
بررسی ماهیت جهانی شدن و رابطه آن با نظام سلطه در اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

تبیین دیدگاه متفکران بزرگ جهان اسلام در موضوع جهانی شدن جهت غنی سازی این بحث و تولید علم بومی و اتخاذ راهبردها و راهکارهای تعامل صحیح متناسب با شرایط ایران و جهان اسلام، ضروری به نظر می­رسد.

هدف اصلی این پژوهش، کشف و بررسی ماهیت جهانی شدن، و رابطه آن با نظام سلطه از دیدگاه حضرت آیت­الله خامنه­ای است. با این هدف بیانات ایشان از خرداد 1368 تا آذرماه 1395 به عنوان جامعه آماری انتخاب و با روش تحلیل محتوای کیفی، الگوی رابطه نظام سلطه و جهانی شدن از دیدگاه حضرت آیت­الله خامنه­ای استخراج شد.

از نظر ایشان جهانی شدن برنامه و طرحی از طرف سلطه­گران با هدف تسلط بر دنیا و در چهارچوب نظام سلطه قابل تحلیل و بررسی است. بنابراین جهانی شدن، بخشی از استعمار فرانوین برای تحمیل‏ سلطه آمریکا و قدرت­های غربی است، که امروزه آن را تحت عنوان یک تئوری نو و روشنفکرانه بر دنیا تحمیل می­کنند.

نهایت اینکه جهانی شدن، تهدیدی علیه همه کشورها و ملت­های جهان است. البته ایشان معتقدند بر خلاف ادعای غربی­ها، جهانی شدن سرنوشت محتوم کشورها نیست و ملت ایران، مخالف نظام سلطه بوده و در مقابل سلطه­طلبی جهانى مقاومت می­کند.

دریافت متن کامل مقاله:

http://www.bsrq.ir/article_80465_8ce9159953796ebdbdbec1ec296e5d7b.pdf

 

تصویر