س, 06/18/1399 - 10:35
تهدیدات و فرصت های پس از کرونا در عرصه سیاسی و امنیتی

به گزارش مرکز اطلاع رسانی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، تک نگاشت تهدیدات و فرصت های پس از کرونا در عرصه سیاسی و امنیتی به همت جناب آقای دکتر غلام رضا محمدی منتشر شد.

به منظور دریافت فایل تک نگاشت به لینک زیر مراجعه نمایید.