س, 03/25/1400 - 12:22
هشت شاخص برای انتخاب درست

رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای در سخنرانی نوروزی سال جاری، ۸ خصوصیت رئیس جمهور کشور در انتخابات پیش رو را برشمردند. ایشان همچنین در ۲۹ بهمن ۹۹ تأکید کرده بودند: «اگر شرکت پُرشور مردم در انتخابات همراه بشود با یک انتخاب درست، این نورٌعلیٰ‌نور است.» در این اطلاع‌نگاشت شاخص‌های «انتخاب درست» براساس بیانات نوروزی رهبر انقلاب مرور می‌شود.

انتخاب درست