شناسنامه تحقیق: عنوان خلاصه گزارش: شناسایی جغرافیای تولیدات استان کرمانشاه و بررسی سهم آن در اقتصاد کشور کارفرما: سپاه نبی اکرم (ص) لرستان کاربر: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، معاونت علمی،…
چهارشنبه, خرداد 19, 1400 - 09:54